top of page
  • תמונת הסופר/תיונתן לוקימסון

אוזניים לכותל במלון פאלאס

רגעים על הדרך

פינה (כמעט) יומית

ועדות בארץ ישראל


כ"ט בנובמבר היה יום היסטורי, בועידה מיוחדת של האו"ם עברה מנה אוסוואלדו ארניה (דמות מיוחדת בפני עצמה שבמהלך מלחמת העולם השנייה אף נתן, בתור שר החוץ של ארגנטינה, אישור מיוחד להפיק ויזות ליהודים בצרפת) את הקולות שהביאו להקמתה של המדינה היהודית.

ההצבעה ההיסטוריות באו"ם הייתה למעשה הצעד האחרון בהחזרת המנדט ע"י הבריטים לאומות המאוחדות, ולאחר פעולותיה של ועדת אונסקו"פ שהחלה את דרכה במאי 1947 בארץ ישראל, הבקשה של הבריטים "להחזיר" את המנדט הייתה ככל הנראה משחק שבו הם ניסו לקבל אותו בחזרה תוך הפעלת כוח חזק יותר בשיטחה של ארץ ישראל כלפי המחתרות, זה לא הצליח להם.

אולם עשר שנים קודם בנובמבר 1936 הגיעה לארץ ועידה נוספת שמונתה על ידי השלטונות הבריטים על מנת לחקור את הסיבות שהובילו לפריצתו של המרד הערבי הגדול ולרדת לשורשי הסכסוך היהודי-ערבי, את מסקנות הועידה ניתן לסכם במשפט אחד: "סכסוך, שאין להתגבר עליו, פרץ בין שתי עדות לאומיות בגבולותיה של ארץ קטנה. כמיליון ערבים עומדים במלחמה גלויה או נסתרת עם 400,000 יהודים לערך. אין כל יסוד משותף ביניהם."

ועל כן המליצה הועדה כבר בינואר 1937 לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות לשני עמים.

אולם אנקדוטה היסטורית קטנה חמקה מתחת לראדר של כל הסיפור, כאשר הועדה ישבה בירושלים קבעה את מושבה במלון פאלאס, שנבנה על ידי המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, ששכר לצורך בניית המבנה את משרד המהנדסים היהודי דוניה ושות', את העבודה בפועל ביצע המהנדס ברוך קטינקא.

כאשר נקבע מקום מושבה של הועדה פנו "המוסדות הלאומיים" (בגדול ההגנה) אל קטינקא ושאלו אותו אם ניתן לסדר "אוזניים לכותל",קטינקא הבטיח לבדוק ולאחר קבלת האישור פנה אל מהנדס החשמל האמרני שהיה אחראי על המערכת, וכך הוא מספר בספרו:

"כבר באותו היום זימנתי לי "פגישה מקרית" עם המהנדס ותוך כדי שיחה על דא ועל הא שאלתיו האם אמנם אפשר לסדר "אוזניים לכותל" כמסופר בספרות הבלשית.

הוא השיב בחיוב ואז אמרתי לו כי ישנם כאלה המעוניינים מאוד לשמוע את חוות-דעת חברי הועדה בויכוחיהם בינם לבין עצמם ועל העדויות שתשמענה."

בסופו של דבר המהנדס מסכים לפעולה ותוך כדי ביצוע תיקון ברשת החשמל של המלון הוא גורם לתקלה נוספת, שכאשר הוא מגיע לתקנה הוא משתיל על הדרך מספר מיקרופונים, כך שכל מה שנשמע בדיוני הועדה מועבר היישר אל מאזיני ההגנה.


(בתמונה חלק מהעבודות לבנייה המחודשת של מלון פאלאס (היום ואלדורף אסטוריה) תוך שימור הקיר החיצוני).


עד כאן להיום.

שבוע טוב לכולם.

יונתן לוקימסון.

Comments


bottom of page